Aceasta pagina este dedicata proiectelor și aplicațiilor pe care asociația APLIC le-a derulat  sau sunt în curs de implementare. 

© APLIC - Asociaţia pentru Promovarea Libertăţii de Informare în Comunitate