Initiativa Voluntari UE pentru ajutor umanitar

,

Comisia Europeana a lansat cererea de propuneri de proiecte 2018 in cadrul programului Initiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” – mobilizare de voluntari.

Prezenta cerere de propuneri va oferi finantare pentru mobilizarea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar in sprijinul actiunilor care faciliteaza si completeaza acordarea de ajutor umanitar in tarile terte, care imbunatatesc rezistenta comunitatilor vulnerabile si afectate de dezastre, sau in sprijinul actiunilor care vizeaza consolidarea legaturii dintre ajutorul de urgenta, reabilitare si dezvoltare.

Obiectivul cererii este de a finanta proiecte care implica selectia, pregatirea si mobilizarea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar pentru a contribui la intarirea capacitatii Uniunii de a furniza ajutor umanitar bazat pe nevoi si menit sa contribuie la consolidarea capacitatii si a rezilientei comunitatilor vulnerabile si afectate dezastre din tarile terte.

Ce se asteapta sa obtina urmatoarele rezultate:

· sa pregateasca procesul de selectie, de formare si de mobilizare a 250 de voluntari UE pentru ajutor umanitar in comunitatile vulnerabile si afectate de dezastre din tarile terte;

· sa consolideze capacitatile organizatiilor de trimitere si de primire responsabile cu implementarea care participa/intentioneaza sa participe la initiativa;

· sa realizeze sinergii si o complementaritate cu operatiunile finantate de UE in domeniul ajutorului umanitar, al protectiei civile, al consolidarii capacitatii de rezistenta si al crearii unei legaturi intre ajutorul de urgenta, reabilitare si dezvoltare in tarile/regiunile in care sunt mobilizati voluntari UE pentru ajutor umanitar;

· sa ofere voluntarilor juniori pentru ajutor umanitar posibilitatea de a participa la ucenicii de pana la 6 luni in UE inainte de mobilizare;

· sa comunice principiile Uniunii privind ajutorul umanitar si initiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” in conformitate cu planul de comunicare al initiativei;

· sa asigure oportunitati de voluntariat online in sprijinul sau in completarea activitatilor incluse in proiect.

Activitati finanṭate
·mobilizarea de voluntari UE juniori si seniori pentru ajutor umanitar in cadrul unor proiecte de ajutor umanitar in domeniul reducerii riscului de dezastre, al pregatirii pentru interventie in caz de dezastre si al crearii unei legaturi intre ajutorul de urgenta, reabilitare si dezvoltare (LARD) in tarile terte, in functie de necesitatile constatate de comunitatile locale (inclusiv selectia, recrutarea si pregatirea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar);

· activitati de comunicare in conformitate cu planul de comunicare al initiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

Activitatile proiectului
· informarea, comunicarea si sensibilizarea publicului;

· analiza pericolelor si a riscurilor si avertizarea timpurie;

· planificarea de contingenta si pregatirea pentru raspuns;

· protejarea mijloacelor de trai, a bunurilor si a lucrarilor de atenuare la scara mica.

Beneficiari eligibili

Organizatii neguvernamentale, non-profit, infiintate in conformitate cu legislatia unui stat membru si avand sediul in Uniune; organisme de drept public cu caracter civil;
Federatia Internationala a Societatilor Nationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie.

Buget
8.400 000 euro maximum, 1.400.000 euro/proiect.

Termen limita – 6 aprilie 2018 (ora 12:00 la Bruxelles).

Mai multe informații:

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eu-aid-volunteers-deployment_en

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_for_proposals_euav_deployment_eacea-04-2018_ro_2.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf