Din 2017, Asociatia APLIC a devenit furnizor de formare profesionala, potrivit OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor.


Conform acesteia, formarea profesională a adulţilor are ca principale obiective:

a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;

b) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă;

c) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite;

d) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacităţii de muncă;

e) însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Tinand cont de aceste obiective, oferta noastra de cursuri de formare profesionala este urmatoarea:


Operator Introducere, Validare si Prelucrare Date
Cod Nomenclator/COR al calificarii/ocupatiei: 4113.2.1.
Tip de certificate obtinut: certificat de calificare.

© APLIC - Asociaţia pentru Promovarea Libertăţii de Informare în Comunitate