Misiunea APLIC

Misiunea pe care ne-o asumăm este aceea de a promova şi derula iniţiative şi proiecte educativ-culturale şi de angajare socială pentru dezvoltarea culturală, educaţională, socială şi economică în diferite zone de interes, pe plan local, naţional şi internaţional, şi acordarea sprijinului educaţional, comunicaţional, informaţional, cultural şi psiho-social tuturor copiilor, tinerilor, adulţilor şi vârstnicilor, fără discriminare, precum şi familiilor acestora în vederea creării unui cadru optim pentru maximizarea şi/sau valorificarea potenţialului intelectual, afectiv-social şi/sau artistic al acestora, ca o premisă a dezvoltării personale, profesionale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Viziunea APLIC

AtitudineAtitudinea este cea care-şi imprimă amprenta asupra faptelor şi acţiunilor noastre, este mai importantă decât trecutul, educaţia, condiţia socială, succesele sau eşecurile noastre. De aceea, dorim să vă motivăm pentru a avea o atitudine pozitivă faţă de propria persoană şi faţă de oamenii din comunitate prin atragerea, implicarea şi stimularea iniţiativelor voastre pentru activităţi care să genereze interes pentru educaţie şi dezvoltare personală şi/ sau a comunităţilor din care faceţi parte.

People may hear your words, but they feel your attitude.

John C. Maxwell @ http://www.brainyquote.com

Knowledge is power.

Francis Bacon, Meditationes Sacrae @ http://www.notable-quotes.com

Putere În zilele noastre cel ce deţine informaţia şi cunoştinţele necesare devine mai puternic. Pentru aceasta vom crea şi implementa activităţi de educaţie formală, non formală şi instruire menite să stimuleze dezvoltarea spiritului de antreprenoriat, solidaritate şi voluntariat în rândul tinerilor şi al cetăţenilor comunităţilor locale, căci puterea nu înseamnă nimic dacă nu contribuie la asigurarea bunăstării oamenilor.

Leadership – Pentru asociaţia noastră, leadership-ul reprezintă procesul de implicare socială prin care o persoană acordă ajutorul şi sprijinul celorlalţi pentru atingerea unor obective comune. Obiectivul nostru comun este acela de a vă facilita accesul la informaţii privind libertatea implicării în procesul de identificare, prevenire şi rezolvare a problemelor cu care vă confruntaţi la nivelul comunităţii locale, precum şi participării publice în procesul de planificare şi de luare a deciziilor.

It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.

Nelson Mandela @ http://www.brainyquote.com

Tell me and I forget. Show me and I remember. Involve me and I understand.

(Proverb chinezesc)

Implicare – Se spune că fiecare om este definit de comunitatea din care face parte. De aceea, ca parte componentă a acestui puzzle, fiecare dintre noi trebuie să ne aducem aportul la construirea şi dezvoltarea unei comunităţi puternice, bazată pe implicare. Asociaţia nostră va iniţia şi încheia parteneriate public-private, cu alte asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, cu organe ale administraţiei publice locale şi centrale, va facilita schimburile de experienţă cu alte organisme similare precum şi cu persoane fizice şi juridice care doresc şi pot contribui la atingerea misiunii noastre

Comunitate – Pentru noi comunitatea este un loc, o resursă, o economie ce răspunde nevoilor sociale şi spirituale ale membrilor săi. De asemenea, credem că, unul dintre răspunsurile la provocările actuale este restabilirea identităţii sale prin stimularea sentimentului de cetăţenie, spirit civic şi apartenenţă la comunitate în rândul oamenilor, indiferent de vârstă (copii, tineri, adulţi şi vârstnici) şi statut social, în vederea dezvoltării comunităţilor şi a politicilor publice prin cetăţenie activă.

In every community, there is work to be done. In every nation, there are wounds to heal. In every heart, there is the power to do it.

Marianne Williamson @ http://www.brainyquote.com

Valorile care ne ghidează

Demnitate și respect

Credem în dreptul fiecărui individ la o viață demnă: dreptul la educație, la informare, la securitate și bunăstare, la respect și toleranță din partea celor din jur.

Implicare și acțiune

Este de datoria noastră, a tuturor, să ne implicăm în viața comunității în care trăim, căci probleme precum sărăcia, lipsa educației și a serviciilor de calitate ne afectează pe fiecare dintre noi.

Responsabilitate

Avem cu toții responsabilitatea de a influența pozitiv lumea în care trăim, fie că aceasta reprezintă localitatea în care locuim, comunitatea din care facem parte, țara pe care o împărțim cu ceilalți.

Cooperare și parteneriat

Credem că este nevoie de implicarea şi responsabilizarea sectorului public, sectorului privat, a mediului de afaceri și, nu în ultimul rând, a oamenilor obisnuiți.

© APLIC - Asociaţia pentru Promovarea Libertăţii de Informare în Comunitate