Portalul european pentru tineret

Portalul european pentru tineret oferă informații la nivel european și național cu privire la oportunitățile și inițiativele de interes pentru tinerii care trăiesc, învață și lucrează în Europa.
Portalul european pentru tineret se adresează nu numai tinerilor, ci și altor părți interesate care își desfășoară activitatea în domeniul tineretului (organizații de tineret, animatori pentru tineret, factori de decizie etc.).

Structura site-ului

Pe portal sunt disponibile 4 tipuri principale de conținut, fiecare grupat într-o secțiune specifică:

Pagini tematice legate de politicile UE în domeniul tineretului: „Implică-te!”

Pagini tematice legate de posibilitățile de a pleca în străinătate: „Mergi în străinătate”

Paginile programelor/inițiativelor finanțate de UE: „Inițiative ale UE”

Pagini dedicate politicilor: „Strategia UE pentru tineret”

În plus față de aceste 4 tipuri principale de conținut, sunt disponibile relatări și mărturii ale tinerilor, știri și informații despre evenimentele programate.

În secțiunea „Implică-te”, se găsesc articole despre cetățenia activă, din perspective diferite:

Dialogul UE cu tinerii

Participare democratică

Drepturi și incluziune

Angajament civic

Dezvoltare durabilă

#EUYouth4Peace

Înțelegere interculturală

Sport

În secțiunea „Mergi în străinătate”, se pot consulta diferite oportunități legate de:

Studii

Voluntariat

Stagii

Muncă

Schimburi între școli și tineri

Călătorii

Acestea pot fi accesate de pe prima pagină sau din meniul principal.
Secțiunea „Inițiative ale UE” include informații despre diferitele inițiative și programe finanțate de Uniunea Europeană, precum Erasmus+, Corpul european de solidaritate, DiscoverEU, schimburile virtuale Erasmus+ și multe altele.
În secțiunea „Strategia UE pentru tineret” se pot accesa informații despre acest cadru pentru cooperarea în domeniul politicii pentru tineret în perioada 2019-2027, pe baza rezoluției Consiliului din 26 noiembrie 2018.

De asemenea, se poate utiliza bara de căutare pentru a accesa informațiile mai ușor.

Limbi

Interfața site-ului și conținutul sunt disponibile în cel mult 28 de limbi. Limba în care se afișează o pagină poate fi schimbată oricând, făcând clic pe selectorul de limbi. Această acțiune va modifica și limba de navigare pe site.

Detalii: https://europa.eu/youth/about-us_ro