Comunicarea în era digitală


Asociația pentru Promovarea Libertății de Informare în Comunitate continuă seria cursurilor de calificare profesională în beneficiul cetățenilor din județul Argeș.

Astfel, în perioada septembrie – noiembrie 2022, în comuna Drăganu se vor derula sesiunile de instruire care fac parte din proiectul Comunicarea în era digitală, adresat tinerilor și adulților din comuna argeșeană, proiect realizat cu sprijinul OMV Petrom, având ca parteneri Biblioteca Comunală Drăganu, Școala Gimnazială Drăganu și Primăria Drăganu.

Printre obiectivele proiectului se numără creșterea accesului pe piața muncii a cetățenilor din comuna Drăganu prin calificarea profesională certificată de Ministerul Muncii și Justiției Sociale în cadrul unui curs de operator introducere, validare și prelucrarea datelor și conștientizarea tinerilor cu privire la importanța dobândirii competențelor digitale în vederea folosirii în mod adecvat a unor instrumente existente în mediul on-line.

În cadrul proiectului vor fi instruite 17 persoane adulte din comuna menționată cu noțiuni IT menite să le dezvolte competențele digitale și vor fi derulate sesiuni de informare în rândul a peste 100 de tineri despre posibilele pericole pe Internet și folosirea eficientă a calculatorului.  Astfel, vor fi organizate diferite prezentări și dezbateri unde se vor discuta teme diverse: riscurile pe care le „oferă” navigarea pe internet, riscurile de natură medicală, expunerea la contactul cu persoane „dubioase”, programe concepute cu „intenții rele” (viruși, troieni, spyware) și vor fi identificate modalitățile de combatere a acestora prin exemple concrete. La aceste acțiuni vor lua parte peste 50 de tineri din ciclul primar și peste 50 de tineri din ciclul gimnazial din comuna Drăganu ce vor avea șansa de a învăța despre anumite metode de preîntâmpinare a unor forme online de activitate infracțională.

De asemenea, ne propunem să dezvoltăm competențele de artă grafică ale tinerilor implicați în activitățile din proiect, informațiile dobândite astfel oferindu-le posibilitatea să  exploreze mai bine plaja instrumentelor digitale existente pe piață, dezvoltându-le creativitatea digitală și orientându-i spre meserii de viitor. Prin intermediul proiectului, tinerii își vor putea redefini prioritățile de formare educațională și se vor descurca, mai târziu, mult mai bine în plan profesional.