Oportunitate de finantare turism sustenabil – programul european COSME 2014-2020

,

Comisia Europeana, prin Agentia Executiva pentru IMM-uri (EASME) de la Bruxelles, a deschis cererea de propuneri de proiecte 2019 „Promovarea dezvoltarii durabile a turismului si a capacitatii IMM-urilor din turism prin cooperare transnationala si transfer de cunostinte”, din cadrul programului european „COSME″ 2014-2020 – Programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii.

Sustenabilitatea turismului acoperă astfel o serie de aspecte diferite, printre care: utilizarea responsabilă a resurselor naturale, impactul asupra mediului al activităților turistice (producția de deșeuri, presiunea asupra apei, pământul și biodiversitatea, etc.), utilizarea eficientă a energiei „curate”, protejarea patrimoniului cultural și păstrarea integrității naturale și culturale a destinațiilor, calitatea și durabilitatea locurilor de muncă create și respectul pentru comunitățile locale.

Obiective generale

Obiectivul general al acțiunii este de a stimula dezvoltarea turistică durabilă și capacitatea IMM-urilor din turism prin cooperare transnațională și transfer de cunoștințe.

Acțiunea are ca scop:

  • consolidarea cooperării transnaționale și transfrontaliere pentru a permite creșterea durabilă a IMM-urilor din turism;
  • promovarea capacităților și abilităților IMM-urilor de a explora și adopta soluții viabile, ceea ce ar îmbunătăți managementul durabil și sustenabilitatea turismului în general;
  • promovarea de soluții inovatoare pentru un turism durabil.

Obiectivul specific al acțiunii este de a dezvolta și pune în aplicare scheme de sprijin transnațional și transsectorial pentru a dezvolta capacitatea de creștere durabilă a IMM-urilor în sectorul turismului.

Solicitanti eligibili

Entitățile publice și private constituite legal în țări ale UE sau participante la programul COSME, spre exemplu: autorități publice locale, regionale, naționale, asociații, operatori de turism, ONG-uri, universități, centre de cercetare sau de formare, organizații de management al destinațiilor, camere de comerț, etc.

Buget si depunere

  • 5.000.000 euro
  • 24 octombrie 2019 (ora 17.00 la Bruxelles)

Instituție responsabilă

Agenția Executivă pentru IMM-uri – EASME Bruxelles
Întrebările referitoare la această cerere de proiecte trebuie adresate direct către EASME la adresa de email: EASME-COSME-TOUR-COOP@ec.europa.eu, iar răspunsurile vor fi publicate pe pagina oficială a cererii.

Pentru amănunte legate de documentație, accesați: https://www.finantare.ro/oportunitate-de-finantare-turism-sustenabil-cerere-de-propuneri-2019-programul-european-cosme-2014-2020.html

Pentru mai multe detalii despre  program, puteți accesa website-ul Centrului Europe Direct Arges: http://www.edarges.ro/www/?cat=28