TIC -Totul începe cu calculatorul


Asociația pentru Promovarea Libertății de Informare în Comunitate desfășoară în comuna Leordeni, județul Argeș, în perioada iulie – decembrie 2019, proiectul Totul începe cu calculatorul, adresat tinerilor și adulților din comuna menționată.

Obiectivele proiectului sunt creșterea accesului pe piața muncii a cetățenilor din comuna Leordeni prin calificarea profesională certificată de Ministerul Muncii și Justiției Sociale în cadrul unui curs de operator introducere, validare și prelucrarea datelor și conștientizarea tinerilor cu privire la importanța dobândirii competențelor digitale în vederea folosirii în mod adecvat a unor instrumente existente în mediul on-line.

În cadrul proiectului sunt instruite 17 persoane adulte din comuna Leordeni cu noțiuni IT menite să le dezvolte competențele digitale și sunt derulate sesiuni de informare în rândul tinerilor despre posibilele pericole pe Internet și folosirea eficientă a calculatorului.  Astfel, sunt organizate diferite prezentări și dezbateri unde se discută teme diverse: riscurile pe care le „oferă” navigarea pe internet, riscurile de natură medicală, expunerea la contactul cu persoane „dubioase”, programe concepute cu „intenții rele” (viruși, troieni, spyware) și sunt identificate modalitățile de combatere a acestora prin exemple concrete. La aceste acțiuni vor lua parte peste 60 de tineri din Leordeni ce au șansa de a învăța metode de preîntâmpinare a unor forme online de activitate infracțională.

Proiectul, realizat cu sprijinul OMV Petrom, are loc în comuna Leordeni din județul Argeș, în parteneriat cu Biblioteca Comunală Leordeni și Primăria Leordeni.