Calculatorul – progresul vietii mele


Asociația pentru Promovarea Libertății de Informare în Comunitate derulează în perioada august 2018 – ianuarie 2019 proiectul Calculatorul, progresul vieții mele, adresat tinerilor și adulților din comuna Merișani, județul Argeș.

Scopul proiectului îl reprezintă creșterea accesului pe piața muncii a adulților din comuna Merișani prin calificarea profesională în cadrul unui curs de operator introducere, validare și prelucrarea datelor și conștientizarea tinerilor cu privire la importanța dobândirii competențelor digitale în vederea folosirii în mod adecvat a unor instrumente existente în mediul on-line.

Obiectivele proiectului: instruirea unui număr de 15 persoane din comuna Merișani cu noțiuni IT menite să le dezvolte competențele digitale, derularea a 4 ateliere despre posibilele pericole pe Internet și folosirea eficientă a calculatorului.

În cadrul proiectului, vor fi organizate prezentări și dezbateri unde vor fi discutate diferite teme: riscurile pe care le „oferă” navigarea pe internet, riscurile de natură medicală, expunerea la contactul cu persoane „dubioase”, programe concepute cu „intenții rele” (viruși, troieni, spyware) și vor fi identificate modalitățile de combatere a acestora prin exemple concrete.

Parteneri: Biblioteca Comunală Merișani, Școala Gimnazială Merișani, Școala Gimnaziala Vâlcele, Primăria Merișani.

Proiectul, realizat cu sprijinul OMV Petrom, se va desfășura în județul Argeș și va fi implementat pe o perioadă de 6 luni de zile, unde un număr de aproximativ 100 de tineri și 15 adulți, cetățeni din comuna Merișani, vor lua parte la activitățile incluse în proiect.