Promovarea valorilor europene prin intermediul unor initiative sportive la nivel municipal

,

Actuala cerere de propuneri de proiecte va fi pusa in aplicare prin 2 loturi:

·  Lotul I – actiune pentru consolidarea capacitatilor;

·  Lotul II – actiune pentru colaborarea in retea.

Obiective

Lotul I: incurajarea consolidarii capacitatilor pentru a sprijini organizatiile care promoveaza valorile comune prin intermediul dezvoltarii sportului la nivel municipal in intreaga UE;

Lotul II: sprijinirea crearii unei retele de contact si activitatile de schimb reciproc de informatii intre municipalitati in domenii legate de sport.

Acțiuni finanțate

Lotul I:

· intreprinderea unor activitati de consolidare a capacitatilor pentru a imbunatati guvernanta si autosuficienta organizatiilor solicitante;

· promovarea/acordarea de vizibilitate eforturilor intreprinse la nivel municipal pentru promovarea sportului si a activitatii fizice in intreaga UE;

· facilitarea schimbului de bune practici intre municipalitati la nivelul UE in domenii legate de sport si de bunastare;

· sprijinirea unor initiative cum ar fi activitatile sportive implementate la nivelul municipal pentru promovarea valorilor europene comune.

Lotul II:

· stabilirea de parteneriate cu alte municipalitati din UE in domenii legate de sport, sanatate si bunastare;

· facilitarea fluxului schimbului de informatii dintre municipalitati la nivelul UE in ceea ce priveste initiativele privind sportul;

· implicarea si sensibilizarea cetatenilor la nivel local cu privire la valorile europene comune, promovate prin initiative cum ar fi activitatile sportive

Beneficiari eligibili: universitati, scoli, intreprinderi, cluburi sportive, autoritati publice locale, regionale si nationale, asociatii, ONGuri, etc.

Termen limită: 26 iulie 2018.

Informatii suplimentare

· Comisia Europeana preconizeaza cofinantarea a circa 4-5 proiecte in total.

· Durata maxima de implementare este de 6 luni.

· Activitatile trebuie sa inceapa in perioada 01.01.2018 – 31.03.2019 si sa fie finalizate cel mai tarziu la 31.12.2019.

· Cererile de grant trebuie sa fie redactate intr-una din limbile oficiale ale UE, utilizandu-se formularul electronic disponibil pe pagina de internet a cererii de propuneri.

· Aplicatiile se depun doar online.

Mai multe informații: http://www.edarges.ro/www/?p=9601