Seminarul OPEN ACCESS

,

Seminarul îşi propune să ajute lucrătorii de tineret din organizaţiile care lucrează cu tineri cu dizabilităţi fizice sau mentale să descopere oportunităţile oferite de programul Erasmus+ în domeniul tineretului, să exploreze modul în care proiectele de schimburi de tineri pot deveni un instrument educaţional in incluziunea socială a acestor tineri şi să ofere cadrul pentru găsirea de parteneri pentru proiecte viitoare.

Informații detaliate cu privire la curs (scop, obiective, profilul participantului) se găsesc la adresa de mai jos:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/open-access.7420/

Înscrierea se face online prin completarea formularului de candidatură (este necesară în prealabil înregistrarea pe site-ul SALTO-Youth) la adresa:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-procedure/8017/application/

Profilul participantului:
– reprezintă o organizaţie non-guvernamentală activă în domeniul incluziunii tinerilor ci dizabilități (este lucrător de tineret, lider de tineret, manager de proiect);
– este motivat să dezvolte un viitor proiect Erasmus+, axat pe includere;
– are acordul organizaţiei/instituţiei pentru angajarea într-un parteneriat în numele acesteia;
– deţine cunoştinte avansate de limba engleză (scris, vorbit).

Criterii de selecție:
– capacitate de multiplicare, informare și formare;
– motivație și așteptări personale;
– intenţia de a dezvolta un proiect Erasmus+ în domeniul tineretulu, fiind obligatorie depunerea unui proiect pe parcursul anului 2019;
– distribuție geografică;
– abilități lingvistice;
– priototate în selecție vor avea candidații care nu au mai beneficiat de o mobilitate TCA în perioada ianuarie 2016-prezent.

Data limită pentru înscriere este: 27 august 2018.

Rezultatele selecţiei vor fi comunicate tuturor candidaţilor de către Agenţia Naţională din Islanda.

Condiții de participare:
a. Numărul maxim de participanți din România: 2
b. Preselecția națională se realizează de către ANPCDEFP.
c. Selecția finală la nivel european se realizează de către Agenția Națională din Islanda.