Turneul de inovare socială

,
Turneul de inovare socială este inițiativa Băncii Europene de Investiții care urmărește promovarea ideilor inovatoare și recompensarea inițiativelor care creează impact social și asupra mediului. Acesta acoperă proiecte dintr-o…

Seminarul OPEN ACCESS

,
Seminarul îşi propune să ajute lucrătorii de tineret din organizaţiile care lucrează cu tineri cu dizabilităţi fizice sau mentale să descopere oportunităţile oferite de programul Erasmus+ în domeniul tineretului, să exploreze modul…

Cursul de formare Using Social Entrepreneurship in Erasmus+ – USEE+

,
Cursul își propune să pună sub lumină importanța economiei și întreprinderilor sociale, și maniera în care Erasmus+ poate fi un sprijin în educația antreprenorială. Informații detaliate cu privire la curs (scop, obiective, profilul…

Cursul de formare pe calitatea activităţilor de mobilitate – TICTAC

,
Scopul principal: susţinerea persoanelor cu experienţă în lucrul cu tinerii pentru dezvoltarea competenţelor necesare pentru implementarea unor proiecte de calitate în cadrul programului Erasmus+ în domeniul tineretului, ca masură de…

Oportunitati Erasmus+ (activitati de cooperare transnationala)

,
Cursul de formare "The plus of Erasmus plus", mai 2018, termen de înscriere 1 aprilie 2018 Cursul de formare "MENTOR plus - Improving mentorship in EVS/volunteering activities, mai 2018, termen de înscriere 8 aprilie 2018 Cursul de…

Erasmus+ online

,
Comisia Europeană a lansat Schimburile virtuale Erasmus+ - “Erasmus+ Virtual Exchange”! Proiectul se adresează tinerilor, lucrătorilor de tineret, studenților și cadrelor universitare și urmărește promovarea dialogului intercultural…

Entrepreneurship goes social

,
Curs de formare ce va avea loc in perioada 14-23 noiembrie 2017 la Wisła, Polonia. Scopul principal al cursului este de a pregăti lucrătorii de tineret care promovează antreprenoriatul în rândul tinerilor, pentru ca aceștia să includă…

Team it up

,
Cursul de formare “Team it up” va avea loc in perioada 23-31 octombrie 2017, la Wałbrzych, Polonia. Ești lucrător de tineret, formator, factor de decizie în domeniul tineretului, mentor/tutor SEV și ești interesat de metode nonformale…

Trainingul “The Art of Dialogue”

,
Trainingul își propune să ofere actorilor implicaţi în dialogul structurat instrumentele de analiză a realităților locale, regionale și naționale în ceea ce privește implicarea tinerilor. Informaţii suplimentare (obiective,…

Cursul de formare “iLOOP 2 – including Learning Outcomes in Our Projects”

Scopul acestui curs îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii proiectelor Erasmus+ în domeniul tineretului prin stabilirea unor obiective de învăţare  în toate etapele proiectului (pregătire, depunerea proiectului, dezvoltare…