Cursul de formare Using Social Entrepreneurship in Erasmus+ – USEE+

,

Cursul își propune să pună sub lumină importanța economiei și întreprinderilor sociale, și maniera în care Erasmus+ poate fi un sprijin în educația antreprenorială.

Informații detaliate cu privire la curs (scop, obiective, profilul participantului) se găsesc la adresa de mai jos:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/using-social-entrepreneurship-in-erasmus-usee.7403/

Înscrierea se face online prin completarea formularului de candidatură (este necesară în prealabil înregistrarea pe site-ul SALTO-Youth) la adresa:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-procedure/6589/application/

Profilul participantului:
– reprezintă o organizaţie non-guvernamentală activă în domeniul tineretului sau o întreprindere socială;
– este motivat să dezvolte un viitor proiect Erasmus+, fiind obligatorie depunerea unui proiect Erasmus+ la unul din termenele din 2019;
– are acordul organizaţiei/instituţiei pentru angajarea într-un parteneriat în numele acesteia;
– deţine cunoştinte avansate de limba engleză (scris, vorbit).

Criterii de selecție:
– capacitate de multiplicare, informare și formare;
– motivație și așteptări personale;
– intenţia de a dezvolta un proiect Erasmus+;
– distribuție geografică;
– abilități lingvistice:
– nu a mai beneficiat de o mobilitate TCA în perioada 1 ianuarie 2016- prezent.

Data limită pentru înscriere este: 29 august 2018.

Rezultatele selecţiei vor fi comunicate tuturor candidaţilor de către Agenţia Naţională din Cipru.

Condiții de participare:
a. Numărul maxim de participanți din România: 2
b. Preselecția națională se realizează de către ANPCDEFP.
c. Selecția finală la nivel european se realizează de către Agenția Națională din Cipru.