Trainingul “The Art of Dialogue”

,

Trainingul își propune să ofere actorilor implicaţi în dialogul structurat instrumentele de analiză a realităților locale, regionale și naționale în ceea ce privește implicarea tinerilor.

Informaţii suplimentare (obiective, metodologie) se găsesc la următoarea adresă:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-art-of-dialogue-training.6180/

Înscrierea se face online prin completarea formularului de candidatură (este necesară în prealabil înregistrarea pe site-ul SALTO-Youth) la adresa:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-procedure/6641/application/

Profilul participantului:
– este lucrător/lider de tineret, factor de decizie, membru al Grupului Naţional de lucru pentru Dialogul Structurat;
– este implicat sau interesat de domeniul politicii de tineret și al dialogului structurat;
– este interesat să exploreze posibilităţile pe care le oferă programul Erasmus+ prin Acțiunea-cheie 3 – Dialogul Structurat;
– este motivat să integreze cunoştinţele şi competenţele acumulate în cadrul unor viitoare proiecte Erasmus+ pe tema dialogului structurat (Acţiunea cheie 3 – KA3);
– are vârsta minimă de 18 ani;
– deţine cunoştinte avansate de limba engleză (scris, vorbit).

Criterii de selecţie:
– capacitate de multiplicare şi informare;
– motivaţie şi asteptări personale;
– distribuţie geografică;
– abilităţi lingvistice
– nu a mai beneficiat în ultimele 12 luni de finanțare TCA:

Data limită pentru înscriere este: 4 februarie 2017.

Rezultatele selecţiei vor fi comunicate tuturor candidaţilor de către Agenţia Naţională din Austria până pe 20 februarie 2017.

Condiții de participare:
a. Numărul maxim de participanți din România: 2
b. Preselecția națională se realizează de către ANPCDEFP.
c. Selecția finală la nivel european se realizează de către Agenția Națională din Austria.