Un nou grant obţinut de Asociaţia APLIC

Asociația APLIC a câștigat un grant oferit de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale în vederea participării la cursul de formare ”Puterea educaţiei nonformale”, în perioada 15-19 ianuarie 2014, în Zagreb, Croaţia.

Cursul de formare, derulat în cadrul Acţiunii 4.3 – TCP (Training and Cooperation Plan) din Programul “Tineret în Acţiune” a avut drept scop îmbunătăţirea impactului educaţiei nonformale, al principiilor şi metodelor de capacitare a tinerilor ca adevăraţi actori ai societăţii (de la nivel local la nivel european). Alături de reprezentanţi din alte 15 ţări europene şi din spaţiul economic european (Slovacia, Italia, Norvegia, Finlanda, Slovenia, Franţa, Danemarca etc.), România a fost reprezentată de două persoane cu experienţă în activităţi de voluntariat şi derularea de proiecte europene, din care o persoană fiind membră A.P.L.I.C. În urma participării la acest curs de formare, au fost dobândite noi cunoştinţe legate de utilizarea unor metode de educaţie non formală precum: power to the people, the fun of learning something, one step forward, plan B, care au întărit puterea participanţilor de a creşte impactul educaţiei non formale în proiectele următoare.

Pe plan naţional, membrii fondatori au participat în cadrul unor evenimente naţionale, printre care menţionăm: ”Învaţă şi dă mai departe!” organizat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în perioada 5-6 decembrie 2013, la Bucureşti, acolo unde au cunoscut multe poveşti ale unor proiecte cu finanţare europeană, exemple de bună practică ce i-au ajutat să elaboreze propriile idei, concretizate in viitoare proiecte.