Competente digitale – cerinte pe piata muncii


Asociația pentru Promovarea Libertății de Informare în Comunitate a desfășurat în perioada iulie 2020 – martie 2021, proiectul Competențe digitale – cerințe pe piața muncii, care s-a adresat atât adulților, cât și tinerilor din comuna Mărăcineni.

Obiectivele proiectului au fost dobândirea competențelor digitale și îmbunătățirea accesului pe piața muncii a cetățenilor din comuna Mărăcineni. În acest sens s-a organizat un curs de curs de operator introducere, validare și prelucrarea datelor, certificat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, și s-au organizat întâlniri cu tinerii din comunitate în vederea conștientizării importanței dobândirii competențelor digitale în vederea folosirii în mod adecvat a unor instrumente existente în mediul on-line.

Astfel, au fost organizate diferite prezentări și dezbateri unde s-au discutat teme de real interes pentru perioada aceasta: riscurile la care ne expunem când navigăm pe internet, riscurile de natură medicală, programele create cu „intenții ascunse” (troieni, spyware, phishing), folosirea aplicațiilor de socializare și au fost identificate modalitățile de combatere a riscurilor prin exemple concrete. La aceste acțiuni au luat parte peste 50 de tineri din Mărăcineni care au avut șansa de a învăța metode de preîntâmpinare a unor forme online de activitate infracțională.

Cursul s-a finalizat cu susținerea unui examen în fața unei comisii de examinare stabilită de AJPIS Argeș. Examenul a constat într-o probă scrisă de testare a cunoștințelor teoretice generale și o probă practică.

La finalul examenului de calificare, toți cursanții au dobândit competențe de introducere, prelucrare și transpunere date pe suport electronic, certificate de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Menționăm că acest proiect a fost posibil cu sprijinul OMV Petrom, s-a desfășurat în comuna Mărăcineni din județul Argeș, în parteneriat cu Biblioteca Comunală Mărăcineni și Primăria Mărăcineni.