Apel pentru propuneri granturi LIFE

,
Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii invită ONG-urile active în domeniul mediului să prezinte propuneri pentru granturile LIFE. Prioritățile pentru acest apel sunt următoarele: Protecția, conservarea și…

Carta de mobilitate VET Erasmus +

,
Carta de mobilitate VET Erasmus + își propune să încurajeze organizațiile care au experienţă şi o calitate deovedită în organizarea de mobilități pentru elevi și personal, să dezvolte în continuare strategiile lor de internaționalizare…

Apel deschis pentru Programul „Cercetare în Sectoare Prioritare”

,
Beneficiari eligibili Valoarea maximă a finanțării acordate Termen limită de depunere Organizații de cercetare  ≥ 1.600 de euro Rata grantului din fondurile nerambursabile este 100% din costurile eligibile. 28 aprilie…

Sprijin pentru realizarea de continut în proiecte individuale

,
Finanțator EACEA - Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură Buget Bugetul total disponibil: 5 391 319 Euro. Contribuția financiară maximă care poate fi acordată pentru un proiect individual constă într-o…

Apel Național Erasmus+ 2017

,
Beneficiari eligibili Intensitatea maximă a sprijinului acordat/Domeniu Termen limită de depunere Universități ONG-uri Inspectorate școlare Consilii județene Consilii locale Primării Proiecte de mobilitate: Între 314…

Europa CREATIVĂ – Subprogramul MEDIA

,
Beneficiari eligibili Intensitate maximă a ajutorului acordat Termen limită de depunere Entități din sectoarele cinematografiei și audiovizualului Între 2 800 €   și 150 000 € 28.02.2017 - 14.06.2017* în funcție…

Finanțare ANR – Incluziunea minorității rome

,
Finanțator Guvernul României Operator de program Agenția Națională pentru Romi Buget 900 000 lei Obiectivul general al programului Încurajarea societății civile în a contribui la promovarea incluziunii sociale a cetățenilor…

Finantare pentru Masura I.6 – Diversificarea veniturilor si noi forme de venit

,
Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AM POPAM) anunta lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finantare, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020: Prioritatea…

S-a lansat apelul de proiecte pentru formare in domeniul medical

,
Ministerul Fondurilor Europene a lansat apelul de proiecte destinat formarii in domeniul medical: „Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate” din cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU)…

Programul european Orizont 2020 – eficienta energetica 2016 – 2017

,
Comisia Europeană a deschis pentru finanțare în cadrul programului european „Orizont 2020”, componenta „Schimbări societale”, câteva tematici ale cererii de propuneri de proiecte „Eficiența energetică” 2016 -2017. Depunere:…