Finanțare ANR – Incluziunea minorității rome

,

Finanțator

Guvernul României

Operator de program

Agenția Națională pentru Romi

Buget

900 000 lei

Obiectivul general al programului

Încurajarea societății civile în a contribui la promovarea incluziunii sociale a cetățenilor români aparținând minorității rome.

Obiectiv specific al programului

Facilitarea participării actorilor sociali în procesul de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020.

Activități eligibile

În domeniul educației – reducerea decalajului educațional și de participare școlară la toate nivelurile între cetățenii români aparținând minorității rome și restul populației prin:

Facilitarea și stimularea participării la educație timpurie a copiilor romi;

Organizarea de activități specifice tip „grădinița estivală”, școli de vară, concursuri școlare;

Inițierea și dezvoltarea unor programe extrașcolare destinate elevilor romi în domenii care sprijină accesul la educație, etc.

Pentru mai multe detalii click aici.