Europa CREATIVĂ – Subprogramul MEDIA

,
Beneficiari eligibili Intensitate maximă a ajutorului acordat Termen limită de depunere
Entități din sectoarele cinematografiei și audiovizualului Între 2 800 €   și 150 000 € 28.02.2017 – 14.06.2017* în funcție de apel
Măsuri de finanțare Termen limită de depunere Buget acordat Intensitate maximă a ajutorului acordat
Sprijin pentru includerea în programele de televiziune a operelor audiovizuale europene 25.05.2017 12,5 milioane € Maxim 1 milion € sau 10% din costurile totale eligibile
Sprijin pentru realizarea de conținut în proiecte individuale 20.04.2017 5 391 319 € Între 25 000 € și 60 000 €
Sprijin pentru distribuția de filme non-naționale – Distribuție – Proiectul de sprijin selectiv pentru cinematografie 14.06.2017 9 750 000 € Între 2 800 € și 150 000 €
Sprijin pentru festivaluri de film 27.04.2017 2,9 milioane € Între 19 000 € și 75 000 €

 

Finanțator

Comisia Europeană prin Programul Europa Creativă

Obiective generale ale programului

Păstrarea şi sporirea diversităţii culturale şi lingvistice şi a moştenirii cinematografice şi audiovizuale, garantarea accesului publicului european la această moştenire şi promovarea dialogului intercultural;

Creşterea distribuţiei şi a circulaţiei creaţiilor audiovizuale în interiorul şi în afara Uniunii Europene, inclusiv printr-o cooperare mai puternică între actori;

Întărirea competitivităţii sectorului audiovizual european în cadrul unei pieţe europene competitive şi deschise, favorabile creării locurilor de muncă, inclusiv prin promovarea legăturilor dintre profesioniştii din domeniul audiovizual.

Activități eligibile

Creşterea numărului producţiilor audiovizuale: dobândirea şi perfecţionarea aptitudinilor în domeniul audiovizual şi dezvoltarea creaţiilor audiovizuale europene;

Distribuirea şi promovarea operelor audiovizuale europene;

Proiecte pilot care să asigure adaptarea acestui program la cerinţele pieţei.

Măsuri de finanțare

Pentru mai multe detalii click aici.