Apel Național Erasmus+ 2017

,
Beneficiari eligibili Intensitatea maximă a sprijinului acordat/Domeniu Termen limită de depunere
Universități

ONG-uri

Inspectorate școlare

Consilii județene

Consilii locale

Primării

Proiecte de mobilitate:

Între 314 953 € și 25 575 616 €

Parteneriate strategice:

Între 1 691 433 € și 7 431 981 €

Dialog structurat:

276 182 €

Proiecte de mobilitate:

Educație: 02.02.2017, ora 12.00*

Tineret: 02.02, 26.04, 04.10.2017, ora 12.00*

Parteneriate strategice:

Educație: 29.03.2017, ora 12.00, ora 12:00*

Tineret: 02.02, 26.04, 04.10.2017, ora 12.00*

Dialog structurat:

02.02, 26.04, 04.10.2017, ora 12.00*

*Ora Bruxelles-ului

Finanțator

Comisia Europeană

Operator de program

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale – Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice

Buget

67 682 059 €

Obiectivul general al programului

Cooperare la nivel european în domeniile educației, formare profesională și tineret prin promovarea incluziunii sociale, a diversității, egalității, echilibrului de gen şi non-discriminarii.

Acțiuni

AC1: Proiecte de mobilitate

Creşterea volumului şi calităţii mobilităţilor cu scop de învăţare realizate înspre şi dinspre ţările partenere;

Încurajarea participării persoanelor cu nevoi speciale în proiecte de mobilitate în toate sectoarele,etc.

AC2: Parteneriate strategice

Implicarea în proiecte a autorităţilor publice locale/regionale/naţionale cu rol în educaţie, formare profesională sau tineret;

Participarea în proiecte a persoanelor cu nevoi speciale, etc.

AC3: Dialog structurat

Includerea tinerilor cu oportunităţi reduse în activităţile proiectelor (inclusiv refugiaţi, solicitanţi de azil, migranţi);

Stimularea participării directe a tinerilor la dialogul structurat, etc.

Pentru mai multe detalii click aici.