Apel pentru propuneri granturi LIFE

,

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii invită ONG-urile active în domeniul mediului să prezinte propuneri pentru granturile LIFE.

Prioritățile pentru acest apel sunt următoarele:

  • Protecția, conservarea și ameliorarea capitalului natural al UE;
  • Trecerea economiei Uniunii la o economie verde și competitivă, cu emisii reduse de dioxid de carbon și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor;
  • Să protejeze cetățenii Uniunii de presiunile legate de mediu și/sau schimbări climatice și de riscurile la adresa sănătății și bunăstării;
  • Să sprijine Uniunea în vederea unei abordări mai eficace a provocărilor în materie de mediu.

Bugetul disponibil este de 18 milioane de euro (pentru 2018 și 2019).


DL: 15 iunie 2017


Detalii @ 
http://bit.ly/2pt8jc8