Carta de mobilitate VET Erasmus +

,

Carta de mobilitate VET Erasmus + își propune să încurajeze organizațiile care au experienţă şi o calitate deovedită în organizarea de mobilități pentru elevi și personal, să dezvolte în continuare strategiile lor de internaționalizare europeană.

Obiective
Dobândirea Cartei de mobilitate VET își propune să ofere titularilor Cartei de mobilitate posibilitatea de a aplica în mod simplificat în cadrul Acţiunii cheie 1 (mobilităţi ale elevilor și a personalului VET) a programului Erasmus pentru anul 2016. De asemenea, Carta urmărește să sprijine consolidarea capacităților  organizațiilor care trimit oameni de a organiza mobilităţi de calitate pentru elevi și personal, şi, de asemenea, promovarea și dezvoltarea în continuare a calității în mobilităţi.

Candidaţi eligibili 

Candidaturile pot fi depuse fie de o singură organizație VET sau de către un consorțiu național de mobilitate, cu următoarele condiţii:

– Pentru o cerere ca organizație individuală VET: solicitantul trebuie să fie o organizație profesională înființată într-o țară a programului, care trimite elevi și personal în străinătate;
– Pentru o cerere ca şi consorțiu național pe mobilitate: solicitantul trebuie să fie coordonatorul consorțiului național de mobilitate.

Participanţi eligibili:

– Orice organizație publică sau privată activă în domeniul educației și formării profesionale (definită ca o organizație VET);

– Orice organizație publică sau privată activă pe piața forței de muncă.

Exemplu de participanți:

– Şcoală / institut / centru profesional; întreprindere publică sau privată, de dimensiuni mici, mijlocii sau mari (inclusiv întreprinderi sociale); parteneri sociali sau alţi reprezentanţi ai vieții active, inclusiv pentru camerele de comerț, asociații profesionale și sindicate; organisme publice la nivel local, regional sau național; institute de cercetare; fundații; școală / institut / centru de învățământ (la orice nivel, de la cel preșcolar la cel secundar superior, inclusiv educația adulților); organizații non-profit, asociații, organizaţii de consiliere oferind îndrumare în carieră, servicii de consiliere și informare profesională; organisme responsabile pentru politicile din domeniul educației și formării profesionale.

Fiecare organizație trebuie să fie stabilită într-o țară participantă la program:

– Statele membre ale Uniunii Europene,

– Țările AELS-SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,

– Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Turcia.

Carta de mobilitate VET este acordată pe întreaga durată a programului Erasmus + și este supusă supravegherii menționate în apel. Atribuirea Cartei de Mobilitate VET nu presupune nici o finanțare directă, nici o garanție pentru finanțare în cadrul mobilităţilor elevilor şi personalului VET, care ţin de Acţiunea cheie 1.

Carta de mobilitate VET nu este obligatorie pentru participarea la programul Erasmus + .

Solicitanții trebuie să depună cererile lor online, la Agenția Națională a țării în care este stabilită organizația solicitantă.

Data limită: 17 Mai 2017, ora 12:00 CET.

Formularele de candidatură online vor fi gata până în luna martie 2017.

Pentru asistență suplimentară, organizațiile trebuie să contacteze Agenția Națională din țara lor.

Mai multe detalii la: http://bit.ly/2fpBAxc