Apel deschis pentru Programul „Cercetare în Sectoare Prioritare”

,
Beneficiari eligibili Valoarea maximă a finanțării acordate Termen limită de depunere
Organizații de cercetare  ≥ 1.600 de euro
Rata grantului din fondurile nerambursabile este 100% din costurile eligibile.
28 aprilie 2017, ora 16:00 CET
sau la o alta dată mai devreme în situația în care bugetul alocat este contractat.

 

Finanțator

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare

Buget

200.000 Euro

Scop

Contribuirea la reducerea diferențelor economice și sociale din Spațiul Economic European și să consolideze relațiile bilaterale prin îmbunătățirea cooperării în cercetare între comunitățile științifice din România, Norvegia, Islanda și Liechtenstein prin stimularea cooperării pe termen lung și a parteneriatelor egale între entități de cercetare.

Activități eligibile

Participarea la evenimente (conferințe, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj, zile de informare, etc.), reuniuni pentru cooperare științifică și tehnică, vizite pentru planificarea cooperării instituționale viitoare, vizite pentru schimb de expertiză, pregătire pe termen scurt sau cursuri;

Organizarea de evenimente (cum sunt conferințe, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj, zile de informare, etc.), reuniuni pentru cooperare științifică și tehnică, vizite pentru planificarea cooperării instituționale viitoare, vizite pentru schimb de expertiză, pregătire pe termen scurt sau cursuri.

Pentru mai multe detalii, click aici.