Programul european Orizont 2020 – eficienta energetica 2016 – 2017

,

Comisia Europeană a deschis pentru finanțare în cadrul programului european „Orizont 2020”, componenta „Schimbări societale”, câteva tematici ale cererii de propuneri de proiecte „Eficiența energetică” 2016 -2017.

Depunere: 19.01.2017

Suma maximă: 46.000.000 €

Tematici:

  • EE-01-2017: „Recuperarea căldurii reziduale din instalațiile urbane și reutilizarea pentru creșterea eficienței energetice a sistemelor de încălzire și răcire districtuale (publice) sau individuale” (acțiune de inovare) – 22.000.000€ bugetul grupat pentru EE-01-2017, EE-04- 2016/2017 și EE-20-2017; Demonstrarea căldurii reziduale și a recuperării căldurii apelor reziduale în zonele urbane, în sectorul serviciilor și al sistemului de transport și conectarea și integrarea lor în sistemul de încălzire existent, respectiv sistemele de incălzire/ răcire în clădiri/ facilități sau sistemele de încălzire/ răcire publice (districtuale);

  • EE-04-2016/2017: „Noi soluții de încălzire și răcire care utilizează surse cu grad scăzut de energie termică” (acțiune de cercetare și inovare) – 22.000.000€, buget grupat;

  • EE-07-2016/2017: „Schimbări de comportament față de eficiența energetică prin intermediul TIC” (acțiune de inovare) – 8.000.000€; Activitațile trebuie să fie concentrate pe dezvoltarea unor instrumente digitale inovatoare, ușor de utilizat, și aplicații sau servicii care utilizează energia utilizatorilor finali generată de informații sau capturată de la echipamente/ senzori existenți la domiciliu (cum ar fi contoare inteligente, instrumente de comunicare capabile să contorizeze căldura, prize inteligente, aparate și/sau produse inteligente), în combinație posibilă cu verificări inteligente și automatizare, cu scopul de a spori în mod semnificativ eficiența energetică prin schimbarea de comportament a utilizatorilor finali, astfel încât aceștia să ia decizii în cunoștință de cauză.

  • EE-12-2017: „Integrarea cererii de răspuns în sistemele de management al energiei, asigurând totodată interoperabilitatea prin Parteneriatul Public Privat (EeB PPP)” (acțiune de inovare) – 8.000.000€;

La nivelul ansamblurilor de construcții și clădirilor individuale (rezidențiale sau non-rezidențiale) accentul ar trebui pus pe optimizarea, integrarea și demonstrarea costurilor eficiente și soluțiilor interoperabile, inclusiv pentru testarea noilor tehnologii și sisteme în situații reale de viață.

  • EE-17-2016/2017: „Valorificarea căldurii reziduale în sistemele industriale (SPIREPPP)” (acțiune de inovare) – 8.000.000€. Acțiunile ar putea să propună tehnologii inovatoare pentru recuperarea eficientă a căldurii reziduale în sistemele industriale mari sau a unor soluții inovatoare de simbioză a energiei între industrii sau locații/fabrici în interiorul parcurilor industriale, pentru valorificarea deșeurilor și a căldurii reziduale;

  • EE-20-2017: “Mai multe centre de date integrate și eficiente energetic pe piață” (acțiune de inovare) – 22.000.000€ buget grupat. Propunerile ar trebui să acopere mai multe dintre următoarele arii: soluții inovatoare de răcire eficiente energetic, reutilizarea deșeurilor pentru căldură, integrarea surselor de energie regenerabilă locale și de la distanță, integrarea în rețele inteligente, integrarea cu rețelele de termoficare/răcire, integrarea sistemului de rezervă în rețea și utilizarea pompelor de căldură pentru utilizarea eficientă a căldurii reziduale etc. Propunerile ar trebui să includă dezvoltarea unor modele de afaceri pentru comerțul căldurii, răcirii, energiei electrice sau de securitate și stocării.

Buget total: 46.000.000€ rata de cofinanțare variază în funcție de tipul de acțiune.

Data de depunere: 19 ianuarie 2017 (ora 17:00 la Bruxelles).

Beneficiari: orice entitate constituită legal pe teritoriul unui stat eligibil.

Eligibilitate țări/ regiuni: state membre UE, țări asociate la program, organizații internaționale.

Pentru acțiunile de inovare și cercetare și acțiunile de inovare, parteneriatul pentru un proiect ar trebui să includă cel puțin 3 entități și acestea să fie stabilite în trei țări diferite; entitățile trebuie să fie independente una față de alta. Acțiunile de cercetare și inovare sunt cofinanțate 100%, iar acțiunile de inovare 70%.

Pentru întrebări referitoare la cererile de propuneri ale programului Orizont 2020, a fost creat un Helpdesk Horizon2020; cei interesați pot adresa întrebările cu cel puțin 2 săptămâni înainte de data limită de depunere a aplicațiilor.

Documente utile pot fi descărcate accesând următorul link: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html