Stagii de pregătire la Parlamentul European

Parlamentul European oferă diferite stagii de pregătire în cadrul Secretariatului sau pentru a contribui la pregătirea profesională a tinerilor cetățeni și la înțelegerea mecanismului de lucru al instituției.
Condiții generale:
· să fii cetațean al unui stat membru UE sau al unei țări candidate;
· să ai vârsta peste 18 ani la data începerii stagiului;
· să cunoști bine una din limbile oficiale ale UE și satisfăcător o a doua;
· să nu fi beneficiat de alt stagiu de pregătire sau să fi fost  angajat într-o instituție UE;
· un număr mic de cetățeni apartinând unor țări terţe poate beneficia de stagii de pregătire la Parlamentul European.
Stagiile de pregătire neplătite au o durată cuprinsă între una și patru luni.
Există trei date limită fixe pe an: 1 februarie, 1 iunie și 1 octombrie.
Documente:

http://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/201303-general_rules_EN.pdf

Mai multe informații:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.htm