Programul Drepturi, Egalitate si Cetatenie

,

Comisia Europeană, prin intermediul Direcției Generale Justiție, a lansat o cerere de propuneri de proiecte a programului „Drepturi, Egalitate, Cetatenie” 2014 – 2020.

Titlul cererii este: „Granturi pentru acțiuni de sprijin pentru dialog și schimb de bune practici în promovarea toleranței și a respectului reciproc”.

Depunerea cererilor de finanțare se va face pâna la: 05.01.2017.

Bugetul alocat: 4.475.000 euro.

Obiectivul specificeste acela de apreveni și combate rasismul, xenofobia, homofobia și a oricărei alte forme de intoleranță.

Prioritățile programului:

– proiecte locale privind prevenirea și combaterea antisemitismului, urii și intoleranței împotriva musulmanilor (ca urmare a Colocviului 2015 privind drepturile fundamentale);

– proiecte privind prevenirea și combaterea homofobiei și transfobiei;

– proiecte care promovează dezvoltarea instrumentelor și a practicilor de prevenire (contranarațiunile), care monitorizează și combat discursul din ură online, incluzând mijloacele de drept penal (ca urmare a Colocviului);

– proiecte pentru a crea o mai bună înțelegere între comunități, inclusiv comunitățile religioase, precum și prevenirea și combaterea rasismului și a xenofobiei prin activități interreligioase și interculturale.

Tipuri de acțiuni finanțate:

– învățarea reciprocă privind toleranța, respectul și nediscriminarea, schimbul de bune practici și cooperarea între actorii-cheie, inclusiv reprezentanți ai comunităților;

– dezvoltarea instrumentelor de monitorizare și transparență privind crima și discursul din ură.

Proiectele ar trebui să se concentreze, în special, pe:

1. dezvoltarea de instrumente pentru a raporta și a monitoriza discursul din ură online și/sau creșterea transparenței notificărilor efectuate de către utilizatorii companiilor de Internet și platformele de media socială. Trebuie acordată prioritate limbilor țărilor în care amploarea problemei este considerabilă, dar nu există soluții care să fie adevărat dezvoltate;

2. activități de consolidare a capacităților și de formare pentru părțile interesate cheie, inclusiv reprezentanți ai comunităților și tinerilor;
3. diseminare, activități de sensibilizare și campanii (de exemplu, producția de povestiri și narațiuni alternative) care să aibă ca scop prevenirea antisemitismului, urii față de musulmani, sentimentelor xenofobe sau antimigranți, homofobiei și transfobiei și a altor forme de intoleranță;

4. sprijinirea liderilor comunității și a autorităților locale pentru a lupta împotriva rasismului, xenofobiei și a altor intoleranțe asociate acestora, prin întărirea comunității, crearea de rețele, dialog interreligios și intercultural, inițiative care deservesc comunitatea și stimulează stima de sine, creativitatea și un sentiment de apartenență, de rupere a stereotipurilor precum și dezvoltarea de contra-narațiuni.

Buget total/suma acordată pe proiect – 4.475.000 €; 80% din totalul costurilor eligibile și minimum 75.000€ /proiect.

Beneficiari – orice entitate publică sau privată orientată non-profit: autorități publice (locale, regionale, naționale), asociații, ONG-uri, universități și școli etc.

Eligibilitate țări/ regiuni – UE, Islanda și Liechtenstein.

Data de depunere – ianuarie 2017 (orele 12:00 la Bruxelles)

Întrebarile privind această cerere de propuneri de proiecte pot fi transmise la adresa: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.

Puteți descărca următoarele documente utile: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2016.html