Cursul de formare “Embracing Diversity”

,

Scop principal: cursul își propune să conștientizeze cu privire la aspectele diferite ale includerii și diversității și să incurajeze organizarea de activități și programe în acest domeniu, prin prezentarea unor instrumente și resurse utile care să ajute participanții în activitățile lor viitoare în domeniul includerii.

Informații detaliate cu privire la curs (scop, obiective, profilul participantului) se găsesc la adresa de mai jos:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/embracing-diversity-training-course-on-diversity-management.6124/

Înscrierea se face online prin completarea formularului de candidatură (este necesară în prealabil înregistrarea pe site-ul SALTO-Youth) la adresa:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-procedure/6589/application/

Profilul participantului:
– reprezintă o organizaţie non-guvernamentală activă în domeniul tineretului sau o instituţie şcolară (este lucrător de tineret, profesor, manager de proiect, formator);
– este motivat să dezvolte un viitor proiect Erasmus+, axat pe includere;
– are acordul organizaţiei/instituţiei pentru angajarea într-un parteneriat în numele acesteia;
– deţine cunoştinte avansate de limba engleză (scris, vorbit).

Criterii de selecție:
– capacitate de multiplicare, informare și formare;
– motivație și așteptări personale;
– intenţia de a dezvolta un proiect Erasmus+ în domeniul includerii;
– distribuție geografică;
– abilități lingvistice:
– nu a mai beneficiat în ultimele 12 luni de o mobilitate TCA.

Data limită pentru înscriere este: 15 ianuarie 2017

Rezultatele selecţiei vor fi comunicate tuturor candidaţilor de către Agenţia Naţională din Norvegia, până pe 25 februarie 2017.

Condiții de participare:
a. Numărul maxim de participanți din România: 2
b. Preselecția națională se realizează de către ANPCDEFP.
c. Selecția finală la nivel european se realizează de către Agenția Națională din Norvegia.