Proiectul ”Primul meu loc de muncă. Când, unde şi cum aplic!”

Proiectul ”Primul meu loc de muncă. Când, unde şi cum aplic!” aprobat de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, fiind finanţat de către Comisia Europeană prin Programul “Tineret în Acţiune”, Acţiunea 1.2. Iniţiative ale tinerilor.  Acesta a avut drept scop creşterea accesului tinerilor pe piaţa forţei de muncă prin îndeplinirea următoarelor trei obiective principale: îmbunătăţirea competenţelor de comunicare pentru o mai bună integrare în societate, conştientizarea tinerilor cu privire la sursele corecte de informare atunci când este timpul de a intra pe piaţa muncii, identificarea de locuri de muncă în ţările europene, folosind cele mai bune instrumente şi reţele de informare europene. Prin derularea proiectului, un număr de 30 de tineri, proveniţi din diferite centre de plasament din judeţul Argeş, au luat parte la activităţi organizate indoor şi outdoor, precum:

– ateliere de lucru cu privire la buna comunicare cu cei din jur, relaţionarea cu viitorii angajatori şi evitarea blocajelor comunicaţionale,

– dezbateri interactive şi mese rotunde cu privire la principalele surse de informare în definirea propriului traseu profesional,

– sesiuni de instruire cu privire la utilizarea eficientă a diferitelor instrumente IT: crearea documentelor necesare obţinerii unui loc de muncă: CV Europass, scrisoare de intenţie etc., folosirea motoarelor de căutare a unor locuri de muncă în Uniunea Europeană,

– discuţii şi jocuri de rol despre prezentarea optimă în cadrul unui interviu de angajare.