Erasmus+, Actiunea-cheie 3: Sprijin pentru reforma politicilor. Cooperarea cu societatea civila in domeniul tineretului

,

Cererea de propuneri are scopul de a oferi sprijin structural, denumit subvenție de funcționare, organizațiilor nonguvernamentale europene (ONGE-uri) și rețelelor europene active în domeniul tineretului.
Depunere: 29 noiembrie 2016, buget: 600.000 euro.
Obiectivul este de a oferi sprijin structural, denumit subvenție de funcționare, organizațiilor nonguvernamentale europene (ONG-uri) și rețelelor europene active în domeniul tineretului și care urmăresc următoarele obiective generale:

– sensibilizarea părților interesate cu privire la agenda de politică europeană în domeniul tineretului, în special la strategia U.E. pentru tineret;
– creșterea angajamentului părților interesate și a cooperării cu autoritățile publice pentru punerea în aplicare a politicilor și a reformelor în domeniul tineretului, în special a recomandărilor emise în cadrul Semestrului european;
– stimularea participării părților interesate în domeniul tineretului;
– stimularea implicării părților interesate în diseminarea acțiunilor și a rezultatelor politicii și programului, precum și a bunelor practici în rândul membrilor lor și nu numai.
Aceste scopuri ar trebui să fie integrate în mod clar în planurile de lucru, activitățile și publicațiile organizațiilor candidate.
Solicitanți eligibili: organizații nonguvernamentale (ONG-uri) și rețele din Uniunea Europeană (rețea informală).
Organismele candidate trebuie să prezinte un plan de lucru consistent care să integreze activități cu scop nelucrativ desfășurate de tineri, care sunt adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor cererii, în special:
– programe de studii și activități nonformale și informale destinate tinerilor și lucrătorilor tineri;
– activități pentru dezvoltarea calitativă a activităților pentru tineret;
– activități pentru dezvoltarea și promovarea instrumentelor de recunoaștere și de transparență în domeniul tineretului;
– seminarii, intâlniri, ateliere de lucru, consultări, dezbateri ale tinerilor cu privire la politicile de tineret și/sau chestiuni europene;
– consultări cu tinerii în cadrul dialogului structurat în domeniul tineretului;
– activități pentru promovarea participării active a tinerilor la viața democratică;
– activități pentru promovarea învățării și înțelegerii interculturale în Europa;
– activități în domeniul mass-media și al comunicării și instrumente privind chestiuni de tineret și europene.
Cerere de propuneri oferă oportunitatea de a solicita subvenții anuale de funcționare. Subvențiile anuale de funcționare se axează pe cooperarea pe termen scurt la nivel european. Cererile trebuie să includă un program de lucru detaliat pe 12 luni (program de lucru anual) pentru 2017, împreună cu informațiile necesare pentru calcularea subvenției. Subvenția anuală de funcționare maximă va fi de 35 000 EUR.
Cererile trebuie redactate utilizând formularul online de cerere de subvenționare (e-Form) disponibil în limbile engleză, franceză și germană (http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en), care trebuie completat în mod corespunzător într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Formularul online de cerere de subvenționare e-Form trebuie să fie depus online până la data de 29 noiembrie 2016, ora 12.00 (amiază, ora Bruxelles-ului) și să includă anexa relevantă, declarație pe propria răspundere și anexele suplimentare obligatorii care trebuie să fie transmise prin e-mail la agenție.