Se depun cererile de finantare pentru Masura I. 6 – Diversificarea veniturilor si noi forme de venituri

,

Directia Generala de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunta lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finantare, in cadrul POPAM 2014 – 2020 – Masura I. 6 – Diversificarea veniturilor si noi forme de venituri. Obiectivul specific 1.4 – Sporirea competivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scara mica si imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru.

Depunerea se face până la 17.10.2016

Masura I.6 include toate tipurile de investitii legate de: investitii la bord, turism pentru pescuitul cu undita, resctaurante cu specific pescaresc, servicii de mediu aferente pescuitului, activitati educationale care privesc pescuitul.

Valoarea maxima si minima a proiectului si perioada de implementare

In cadrul prezentului apel este alocata suma de 4.012.650 lei (echivalentul a 900.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,4585 LEI/EUR, valabil in luna august 2016). Din aceasta suma, pentru teritoriul acoperit de ADI ITI Delta Dunarii este alocata suma de 1.100.268 lei.

Valoarea maxima eligibila aferenta unui proiect este de 668.775 lei (echivalentul a 150.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,4585 LEI/EUR, valabil in luna august 2016).

Valoarea minima eligibila aferenta unui proiect este de 22.292,5 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,4585 LEI/EUR, valabil in luna august 2016).

Durata minima de implementare: 1 luna.

Durata maxima de implementare este de 2 (doi) ani.

Solicitanti eligibili

Solicitantii eligibili in vederea acordarii sprijinului financiar nerambursabil acordat prin Masura I.6 – Diversificicarea veniturilor si noi forme de venit sunt pescarii, persoane fizice autorizate sau persoane juridice care:

 • inainteaza un plan de afaceri pentru dezvoltarea noilor lor activitati;
 • detin sau urmeaza sa detina competente profesionale corespunzatoare noilor actvitati dezvoltate;
 • au minim 60 de zile de pescuit comercial in ultimele 24 de ani.

Categoriile de solicitanti eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile pe aceasta masura:

 • Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarite si completarite ulterioare);
 • Intreprinderi individuate (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarite si completa’rile ulterioare);
 • Intreprinderi familiate (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarite si completarite utterioare);
 • Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarite si completarite ulterioare);
 • Societate in comandita simpla SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarite si completarite ulterioare);
 • Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si comptetarite ulterioare);
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarite si completarite ulterioare);
 • Societate cu raspundere timitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarite si completarite ulterioare);

Activitati eligibile

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, POPAM va acorda sprijin financiar nerambursabil pentru dezvoltarea unor activitati complementare care contribuie la diversficarea veniturilor pescarilor, incluzand:

 • investitii la bord;
 • turism pentru pescuitul cu undita;
 • restaurante cu specific pescaresc;
 • servicii de mediu aferente pescuitului;
 • activitzti educationale care privesc pescuitul.

Activitati obligatorii

 • activitatile de informare si publicitate;
 • activitatile de auditare a proiectului.

Activitati neeligibile

 • operatiunile care determina cresterea capacitatii de pescuit a unei nave sau a unui echipament care sporeste capacitatea navei de a gasi peste;
 • constructia de noi nave de pescuit sau importul de nave de pescuit;
 • incetarea termporara sau definitiva a activitatilor de pescuit, in absenta unei dispozitii contrare in prezentul regulament;
 • pescuitul de explorare;
 • transferul dreptului de proprietate asupra unei intreprinderi.

In cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finantare si documentele anexate vor fi introduse si respectiv atasate online cu semnatura electronica in aplicatia electronica MySMIS2014, disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, pana 07.10.2016, ora 14.30.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati un formular aici.

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: AM PESTE