Aer mai curat în 2020

Începând de la 1 ianuarie 2020, conținutul maxim de sulf al combustibililor maritimi este redus la 0,5 % (de la 3,5 %), la nivel mondial – reducând astfel poluarea aerului și protejând sănătatea și mediul. Emisiile de oxid de sulf (SOx) provenite de la motoarele cu ardere ale navelor provoacă ploi acide și generează pulberi fine care pot duce la boli respiratorii și cardiovasculare, precum și la scăderea speranței de viață.

Pe baza implementării cu succes a limitelor în zonele de control al emisiilor (ZCE), se preconizează că introducerea limitei globale pentru sulf va genera rezultate similare. De asemenea, UE este activ implicată, în contextul Convenției de la Barcelona, în ceea ce privește posibila desemnare în viitor de către OMI a unor ZCE în alte ape ale UE, precum Marea Mediterană.

UE a depus eforturi pentru a avea un rol activ în combaterea la un nivel mai general a emisiilor produse de sectorul maritim, atât pe plan intern, cât și la nivel mondial. În 2018, OMI a fost de acord să reducă emisiile de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim cu cel puțin 50 % până în 2050. UE și statele sale membre au jucat un rol important în intermedierea și garantarea acestui acord pentru sector, care reprezintă în prezent 2-3 % din emisiile mondiale de CO2. În cadrul OMI sunt deja în curs de desfășurare discuții pentru a transforma acest acord în măsuri concrete.

În vederea soluționării problemei pe care o reprezintă poluarea cu materiale plastice a oceanelor noastre, UE a adoptat noi norme privind instalațiile portuare de preluare, asigurându-se că deșeurile generate la bordul navelor sau pescuite în mare sunt colectate și tratate în porturi.

De asemenea, UE colaborează cu OMI pentru a răspunde motivelor de îngrijorare legate de apele deversate de sistemele de post-tratare utilizate de nave. Obiectivul este de a se asigura durabilitatea deplină a acestor sisteme, posibil prin stabilirea unor cerințe legislative mai stricte și uniforme.

În plus, Pactul ecologic european, prezentat în decembrie 2019 stabilește măsuri suplimentare pentru ca transportul maritim să fie mai durabil, precum extinderea la sectorul maritim a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii.

Sursa: https://ec.europa.eu/romania/news/20200106_aer_curat_2020_ro

Pentru mai multe detalii, contactați Centrul Europe Direct Argeș accesând:  www.edarges.ro.