POIM: A fost lansat apelul pentru protecția și conservarea biodiversității!

,

AM POIM a anunțat, ieri, 17 august 2017, finalizarea Ghidului solicitantului pentru creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității, precum și lansarea apelului de proiecte pentru creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității aferent Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”. Bugetul limită al apelului este de 300,9 milioane de euro, reprezentând nivelul maxim până la care AM POIM primeşte cereri de finanţare (cca. 150% din alocarea netă la nivel de POIM) din care acțiunile finanțabile în cadrul ITI Delta Dunării au alocare distinctă în valoare de 66,35 mil. euro.

Apelul de proiecte este necompetitiv cu depunere continuă, proiectele urmând a fi depuse în perioada 28.08.2017 – 30.06.2018.

Operaţiunile ce urmează a fi dezvoltate în cadrul acestui obiectiv specific vor finanţa următoarele activităţi orientative:

  • Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele finanţate din alte programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007, cu modificările ulterioare);
  • Implementarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate şi pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv cele situate în mediul marin);
  • Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi evaluarea speciilor şi habitatelor, inclusiv a speciilor invazive etc.).

Ghidul solicitantului pentru creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității se adresează:

  • Custozilor/Administratorilor ai ariilor naturale protejate care au personalitate juridică;
  • Organizaţiilor neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) care sunt organizate și funcționează în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în România/institute de cercetare/universităţi/muzee – care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii precum și autorităţi ale administraţiei publice centrale/locale/alte structuri în coordonarea/subordonarea autorităţilor centrale/locale, doar în parteneriat cu Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate;
  • Agenţia pentru Protecţia Mediului/instituţia care este responsabilă pentru asigurarea managementului ariei protejate;
  • Universităţilor, institute de cercetare/muzee care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului, Ministerului Mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, alte instituţii publice;
  • Ministerului Mediului, individual sau în parteneriat cu instituţii publice centrale/universităţi/ institute de cercetare/ONG-uri.

Pentru a consulta Ghidul, click aici.