PNDR: Se depun cererile de finantare pentru Submasura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole

,

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) primeste cereri pentru finantarea proiectelor de investitii in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), pentru anul 2016 pentru SubMasura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole.

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este cresterea competitivitatii exploatatiilor pomicole prin dotarea cu utilaje si echipamente, infiintarea, modernizarea si/ sau extinderea unitatilor de procesare, infiintarea de plantatii pomicole, reconversia plantatiilor existente si cresterea suprafetelor ocupate de pepinierele pomicole.

Obiectivele submasurii 4.1a

  • Cresterea competitivitatii, diversificarea productiei, cresterea calitatii produselor obtinute si imbunatatirea performantei generale a exploatatiilor pomicole;
  • Cresterea valorii adaugate a produselor prin sprijinirea procesarii fructelor la nivel ferma si a comercializarii directe a produselor obtinute;
  • Dezvoltarea lanturilor scurte de aprovizionare;
  • Eficientizarea costurilor de productie prin promovarea producerii si utilizarii energiei din surse regenerabile in cadrul fermei si prin reducerea consumului de energie.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin submasura 4.1a sunt atat persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si familiale, dar si Societatile comerciale sau institutele de cercetare – dezvoltare.

Depinzand de dimensiunea exploatatiei si de obiectivele propuse prin proiect, intensitatea sprijinului este de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile si se poate majora in unele situatii cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90%.

Astfel, sprijinul acordat pentru proiectele de investitii finantate prin sM 4.1a poate varia intre 100 mii euro si 1,05 milioane euro fonduri europene nerambursabile.

Sprijinul nerambursabil se va acorda dupa cum urmeaza:

Ferme mici, medii si obtinere de material de inmultire si material de plantare fructifer

  • Ferme mici:

–  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

– 100.000 euro pentru achizitii simple;

– 300.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);
– 450.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul  exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).

  • Ferme medii :

– intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

– 200.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;

– 600.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);
– 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).

Obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer
– intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
– 600.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare).
 
• Ferme mari:

 – intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

– 250.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;

– 750.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare,reconversie);

-1.050.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).

  • Forme asociative :

– intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

– 350.000  euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;

– 600.000 euro pentru obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer
– 750.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare,reconversie;

– 1.050.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).

Dintre investitiile eligibile amintim:

Reconversia plantatiilor existente, inclusiv costurile pentru defrisare, materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina inclusiv generatoare terestre Antigrindina, inghet, canicula si ploaie, echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor;

  • In cazul proiectelor care propun achizitia de generatoare terestre antigrindina, solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de Finantare, Acordul de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindina in Sistemul National de Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor (SNACP), emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National de Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor, iar la ultima Cerere de Plata, Avizul de includere in SNACP;
  • Infiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina, inghet, canicula si ploaie;

Depunere: 31 octombrie 2016, ora 16:00.

Lista cheltuielilor eligibile, precum si toate conditiile de accesare ale celor acestei submasuri sunt disponibile pe site-ul AFIR, www.afir.info.

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: AFIR