Orizont 2020: Cerere de propuneri proiecte pentru “Renastere rurala” 2016

Cererea de propuneri de proiecte 2016 «Renastere rurala – stimularea inovarii si oportunitati de afaceri» din cadrul programului european “Orizont 2020” a fost deschisa de Comisia Europeana.

Bugetul este de 66.000.000€, în functie de topicul la care se aplica; se acorda 100% finantare pentru actiunile de cercetare si inovare si actiunile de coordonare si sprijin si 70% pentru cele de inovare.

Eligibile sunt toate entitatile constituite legal in tarile participante la program.

Topicurile pe care se poate aplica pentru cofinantare:

RUR-01-2016: Cadrul politic si modele de guvernare consolidate pentru sinergii în relatia rural-urban;

RUR-04-2016: Apa în exploatarile agricole – îmbunatatirea agricola si impactul acesteia asupra alimentarii cu apa potabila;

RUR-06-2016: Sisteme de diversificare a culturilor pentru livrarea de produse alimentare, hrana pentru animale, produse industriale si servicii ecosistemice – de la beneficiile fermei la organizarea lantului de productie;

RUR-07-2016: Culturi industriale profitabile si eficiente ca resurse pe terenuri marginale;

RUR-08-2016: Demonstrarea prin centre logistice integrate pentru aplicatii alimentare si nealimentare;

RUR-10-2016-2017: Retele tematice care reunesc cunostinte pregatite pentru punerea în practica;

RUR–11-2016: Demonstratii la ferma: mecanisme de învatare aprofundata de la agricultor la agricultor;

RUR-14-2016: Rolul consilierilor în functionarea AKIS (Sisteme de Inovare si Cunoastere în Agricultura) si politicile de consultanta pentru stimularea inovarii în agricultura durabila.

Data limita pentru depunerea aplicatiilor depinde de topicul la care se aplica.

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul aplicantului