Cerere de propunere de proiecte

Cererea de propuneri de proiecte ”Cooperarea cu societatea civila” isi propune sa ofere sprijin structural, denumit subventie de functionare, organizatiilor neguvernamentale si retelelor europene active in domeniul educatiei si formarii sau in domeniul tineretului.

Obiective specifice

Se acorda finantare prin urmatoarele două loturi:

Cooperarea cu societatea civila in domeniul educatiei si formarii (lotul 1) – 2.000.000 euro;

Cooperarea cu societatea civila in domeniul tineretului (lotul 2) – 3.800.000 euro.

Prezenta cerere de propuneri vizeaza urmatoarele obiective:

– sensibilizarea partilor interesate fata de agendele politicilor europene in domeniile educatiei, formarii si tineretului, in special Europa 2020, Educatie si formare profesionala 2020, Strategia UE pentru tineret si alte agende politice specifice sectorului;

– cresterea angajamentului partilor interesate si a cooperarii cu autoritatile publice pentru punerea in aplicare a politicilor si a reformelor in domeniile educatiei, formarii si tineretului, in special a recomandarilor emise pentru fiecare tara in cadrul Semestrului european;

– stimularea participarii partilor interesate in domeniile educatiei, formarii si tineretului;

– stimularea angajamentului partilor interesate privind diseminarea actiunilor si a rezultatelor politicii si programului, precum si a bunelor practici in randul membrilor lor.

Solicitanti eligibili

Prezenta cerere este deschisa pentru doua categorii de organisme:

Categoria 1: organizatii neguvernamentale europene (ONGE) in domeniul educatiei si formarii sau in domeniul tineretului;

Categoria 2: retele europene in domeniul educatiei si formarii sau in domeniul tineretului.

Pentru a fi eligibili, candidatii trebuie:

-sa fie organisme neguvernamentale;

-sa nu aiba scop lucrativ;

-sa aiba in cadrul personalului cel putin un membru (remunerat sau nu) (echivalent cu o norma intreaga).

 Termen-limită: 17 martie 2014

Cererile trebuie redactate utilizand formularul online de cerere de subventionare (eForm).

Formularul online oficial de cerere de subventionare (eForm) este disponibil in limbile engleza, franceza si germana la urmatoarea adresa de internet:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/call-for-proposals-eacea052014-erasmusplus-ka3-support- for-policy-reform-civil_en

Mai multe informații:

http://www.finantare.ro/erasmus-cooperarea-cu-societatea-civila.html