Burse si cursuri de formare

 • Turneul de inovare socială

  Turneul de inovare socială este inițiativa Băncii Europene de Investiții care urmărește promovarea ideilor inovatoare și recompensarea inițiativelor care creează impact social și asupra mediului. Acesta acoperă proiecte dintr-o gamă variată de domenii precum educație, asistență medicală, mediu, economie circulară, incluziune, crearea de locuri de muncă, îmbătrânire și multe altele. Pentru a marca cea de a zecea aniversare a SIT, proiectele câștigătoare la categoria generală și categoria specială vor primi un premiu întâi sau un premiu al doilea în valoare de 75.000 de euro, respectiv 30.000 de euro, precum și un premiu “Alegerea publicului” de 10.000 de ...

 • Seminarul OPEN ACCESS

  Seminarul îşi propune să ajute lucrătorii de tineret din organizaţiile care lucrează cu tineri cu dizabilităţi fizice sau mentale să descopere oportunităţile oferite de programul Erasmus+ în domeniul tineretului, să exploreze modul în care proiectele de schimburi de tineri pot deveni un instrument educaţional in incluziunea socială a acestor tineri şi să ofere cadrul pentru găsirea de parteneri pentru proiecte viitoare. Informații detaliate cu privire la curs (scop, obiective, profilul participantului) se găsesc la ...

 • Cursul de formare Using Social Entrepreneurship in Erasmus+ – USEE+

  Cursul își propune să pună sub lumină importanța economiei și întreprinderilor sociale, și maniera în care Erasmus+ poate fi un sprijin în educația antreprenorială. Informații detaliate cu privire la curs (scop, obiective, profilul participantului) se găsesc la adresa de mai jos: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/using-social-entrepreneurship-in-erasmus-usee.7403/ Înscrierea se face online prin completarea formularului de candidatură (este necesară în prealabil înregistrarea pe site-ul SALTO-Youth) la adresa: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-procedure/6589/application/ Profilul participantului: - reprezintă o organizaţie non-guvernamentală activă în domeniul tineretului sau o ...

 • Cursul de formare pe calitatea activităţilor de mobilitate – TICTAC

  Scopul principal: susţinerea persoanelor cu experienţă în lucrul cu tinerii pentru dezvoltarea competenţelor necesare pentru implementarea unor proiecte de calitate în cadrul programului Erasmus+ în domeniul tineretului, ca masură de sprijin pentru strategia pe termen lung a organizaţiei. Toate informațiile referitoare la obiectivele, descrierea și structura cursului, precum și detaliile referitoare la profilul candidatului, se găsesc la următoarele adrese: http://www.salto-youth.net/TICTAC/ şi https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tictac-multilateral-training-course-to-support-quality-in-youth-worker-mobility-activities-under-erasmus-youth-in-action.7387/ Înscrierea se face online prin completarea formularului de candidatură (este necesară în prealabil ...

 • Oportunitati Erasmus+ (activitati de cooperare transnationala)

  Cursul de formare "The plus of Erasmus plus", mai 2018, termen de înscriere 1 aprilie 2018 Cursul de formare "MENTOR plus - Improving mentorship in EVS/volunteering activities, mai 2018, termen de înscriere 8 aprilie 2018 Cursul de iniţiere în programul Erasmus+/Tineret în Acţiune – APPETISER, iunie 2018, Grecia, termen de înscriere 4 aprilie 2018

 • Erasmus+ online

  Comisia Europeană a lansat Schimburile virtuale Erasmus+ - “Erasmus+ Virtual Exchange”! Proiectul se adresează tinerilor, lucrătorilor de tineret, studenților și cadrelor universitare și urmărește promovarea dialogului intercultural și îmbunătățirea competențelor pentru cel puțin 25000 de tineri prin intermediul instrumentelor digitale de învățare. Detalii @https://europa.eu/youth/erasmusvirtual

 • Entrepreneurship goes social

  Curs de formare ce va avea loc in perioada 14-23 noiembrie 2017 la Wisła, Polonia. Scopul principal al cursului este de a pregăti lucrătorii de tineret care promovează antreprenoriatul în rândul tinerilor, pentru ca aceștia să includă în activitățile lor elemente de economie socială, precum și să creeze un set de instrumente în acest scop. Costurile de cazare și masă vor fi acoperite de organizatori, iar costurile de călătorie vor fi rambursate în cuantum de 275 de ...

 • Team it up

  Cursul de formare “Team it up” va avea loc in perioada 23-31 octombrie 2017, la Wałbrzych, Polonia. Ești lucrător de tineret, formator, factor de decizie în domeniul tineretului, mentor/tutor SEV și ești interesat de metode nonformale de management al echipei și de comunicare cu grupurile de tineri?Participă la acest curs pentru o mai bună înțelegere a diferitelor tipuri de educație, pentru o bună implementare a metodelor de educație nonformală, pentru îmbunătățirea ...

 • Trainingul “The Art of Dialogue”

  Trainingul își propune să ofere actorilor implicaţi în dialogul structurat instrumentele de analiză a realităților locale, regionale și naționale în ceea ce privește implicarea tinerilor. Informaţii suplimentare (obiective, metodologie) se găsesc la următoarea adresă: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-art-of-dialogue-training.6180/ Înscrierea se face online prin completarea formularului de candidatură (este necesară în prealabil înregistrarea pe site-ul SALTO-Youth) la adresa: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-procedure/6641/application/ Profilul participantului: - este lucrător/lider de tineret, ...

 • Cursul de formare “iLOOP 2 – including Learning Outcomes in Our Projects”

  Scopul acestui curs îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii proiectelor Erasmus+ în domeniul tineretului prin stabilirea unor obiective de învăţare  în toate etapele proiectului (pregătire, depunerea proiectului, dezvoltare şi evaluare), pentru întreaga echipă a proiectului. Informații suplimentare referitoare la obiectivele, descrierea și structura cursului se găsesc la următoarea adresă: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/iloop-2-including-learning-outcomes-in-our-projects.6151/ Înscrierea se face online prin completarea formularului de candidatură (este necesară în prealabil înregistrarea pe site-ul SALTO-Youth) la adresa: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-procedure/6612/application/ Profilul ...

Page 1 of 212